Kweken

4 tips tegen de eikenprocessierups

4 tips tegen de eikenprocessierups

De eikenprocessierups, dit kleine rupsje kan je de laatste tijd niet ontgaan zijn. De Afgelopen jaren heeft de rups een heuse opmars gemaakt in Nederland. De rupsen zorgen bij mens en dier voor veel overlast met de brandharen die ze los laten. Gemeentes hebben dan ook moeite met het bestrijden ervan, en zijn vaak niet in staat alles te bestrijden. Hulp van de “gewone burger” bij het bestrijden van deze rups is dan ook meer dan welkom. Maar kun jij nou doen tegen de bestrijding hiervan? Wij geven je hier een aantal tips.

Natuurlijke bestrijding

Het makkelijkste is natuurlijk om gif te sprayen. Het nadeel is vaak alleen dat je hier ook andere dieren mee beschadigd. Gelukkig zijn er tegenwoordig ook natuurlijke bestrijdingsmiddelen die allen de processierups aan pakken. Het voordeel hiervan is dat je de rest van de flora en fauna hiermee niet beschadigd. Je bestrijd dus alleen de rups. Kies er dus altijd voor om de eikenprocessie biologisch te bestrijden!

Blijf uit de buurt

Dit is meer tip voor jezelf. Wanneer het niet hoeft kom dan zo min mogelijk bij de rups in de buurt. De haartjes, ook wel brandharen genoemd, zorgen voor jeuk, bultjes en uitslag op je huid. De rups laat zijn haren vaak pas los wanneer die zich bedreigd voelt. Deze haren komen vervolgens in de lucht terecht waardoor ze op jouw terecht kunnen komen. Doordat de haren weerhaakjes bevatten zijn ze lastig van de huid te verwijderen en blijf je vaak lang last houden van de klachten.

Meld besmette bomen

Gemeentes doen hun uiterste best om zoveel mogelijke brandhaarden van de Eikenprocessierups te bestrijden. Hierbij huren ze vaak externe bedrijven in om te helpen tegen de bestrijding van de rups. Door melding te maken bij gemeente krijgen ze beter inzichtelijk waar er zich nesten bevinden. Door op tijd te melden aan de gemeente waar er zich nesten bevinden kan verspreiding voorkomen worden. Dus twijfel niet maar meld het bij de gemeente.

Planten en nestkastjes

De processierups heeft ook een aantal natuurlijke vijanden. De koolmees is hier een uitstekend voorbeeld van. Deze vogel is een groot liefhebber van de jonge processierups. Jonge rupsen hebben nog geen brandharen ontwikkeld. Het voordeel hiervan is dat de rups dus voordat ze voor overlast zorgen al opgegeten worden. Behalve de koolmees zijn er ook nog een aantal insecten die helpen in de bestrijding tegen de processierups. sluipwespen, gaasvliegen, kevers en roofwantsen zijn hier voorbeelden van. Door wilde bloemen te planten trek je meer van dit soort insecten aan en draag je dus bij aan het bestrijden van de processierups.